Historik

Alltsammans började hösten 1994 när Enköpings kommun inbjöd till information och där meddelade att man ville göra sig av med ett antal småbåtshamnar.

Som en följd av detta bildades en arbetsgrupp bestående av:

  • Per-Håkan Andersson
  • Britt-Inger o Bengt Andersson
  • Sven Aho
  • Sven-Erik Åberg
  • Björn Pettersson
  • Ingvar Ståhl

Arbetsgruppen undersökte intresset att överta hamnen men också sådant som att bilda förening, teckna avtal på mark, medlemskap i intresseföreningar, försäkringar och hur finansiering skulle kunna ske.

2 dagar efter lucia redovisade arbetsgruppen 3 alternativ i en rapport. Kommunen ändrade sig dock under vintern och meddelade att man skulle ha kvar småbåtshamnarna.

I maj 1995 kontaktades arbetsgruppen, som då formellt var upplöst, igen av kommunen som åter ville sälja hamnen. Arbetsgruppen föreslog att kommunen skulle kalla till möte.

Så skedde också, 6 månader senare. Den 28 november hölls ett möte dit samtliga båtplatsinnehavare inbjudits. Arbetsgruppen hade då dammat av den tidigare rapporten och presenterade ett förslag om att båtklubb skulle bildas och överta småbåtshamnen i Sommarro. Mötet beslöt att så skulle ske och att arbetsgruppen skulle utgöra interimsstyrelse.

Den 18 december 1995 hölls sedan det historiska konstituerande mötet då Sommarro Båtklubb bildades.

Alltsedan dess har verksamheten i klubben varit inriktad på att minimera kostnaderna för medlemmarna. Detta har lyckats väl tack vare ett mycket stort engagemang. Många medlemmar har, mot enbart korv och dricka, ställt upp för att vår- och höststäda våra områden, hålla bryggorna i gott skick, hålla efter vass, sjö- och torrsätta våra båtar m m. Vi har försett bryggorna med lampor, eluttag och vatten, skaffat flagga och vimplar. Vi har också utökat antalet vinteruppställningsplatser från cirka 20 till dagens cirka 75.

Vi har under åren varit förskonade från allvarligare skadegörelse och inbrott.

Som styrelseordförande konstaterar jag att omsättningen på funktionärer inte är särskilt stor. Detta är mest på gott. Vi har en fantastisk kontinuitet i vårt arbete. Omsättningen bland medlemmar är inte heller särskilt stor. Det är attraktivt att ha en båtplats i Sommarro. Det är nära till stan och det är ekonomiskt billigt. Vi har ju inte höjt avgiften någon gång under våra 10 första år!

Efter 10 år står vi nu inför de 2 största förändringarna i klubbens historia; Is och höststormar har tärt hårt på våra betongbryggor. Så hårt att vi måste byta dem. Därför tvingades vi också på årsmötet föreslå en förändring av medlemsavgiften för att finansiera detta. Den andra förändringen har vi en driftig trio damer att tacka för. Från att tidigare enbart fokuserat på båtar, bryggor och arrenden kan vi (ni) nu på deras initiativ faktiskt ha en gemensam fest.

Med varma båthälsningar

Ingvar Ståhl