Länkar

Svenska Båtunionen
Svenska Båtunionen,
riksorganisation för Sveriges båtklubbar, består av ett antal regionala förbund. Till de regionala förbunden är de enskilda båtklubbarna anslutna.

Mälarens Båtförbund
Sommarro Båtklubb är anslutet till Mälarens båtförbund. Mälarens Båtförbunds ändamål och syfte är att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling.

Båtliv
Båtliv, är medlemsorgan för Svenska Båtunionen. Medlem i en båtklubb får tidningen som en del av sitt medlemskap.
 

Sjöräddningssällskapet
I över 100 år har Sjöräddningssällskapet, en ideell förening, haft uppdraget att rädda människor i sjönöd. Idag har vi 64 bemannade räddningsstationer längs vår långa kust, från Piteå i norr till Ystad i söder, och i de stora sjöarna. Tack vare nästan 2 000 frivilliga sjöräddare finns det alltid en besättning som ställer upp dygnet runt, året om. 15 minuter efter ett larm ska de vara på väg ut ur hamnen, och inom en timme ska de nå den nödställde. Det ställer stora krav på både besättning, utrustning och placeringen av våra stationer.

Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsens uppdrag är att både bevara landskapsbilden och främja utvecklingen av våra områden i Stockholms skärgård. Ett viktigt uppdrag som innefattar ett stort område både geografiskt och verksamhetsmässigt.