Medlemsskap

 

Alla medlemmar disponerar en båtplats. För denna erlägger du en depositionsavgift som vid utträde återbetalas med 2/3 av beloppet.
Som medlem betalar du också en årsavgift. Dessutom får du tidningen BÅTLIV utan kostnad.

Ansökan om att bli medlem görs via E-post. Var god ange namn, adress, telefonnummer och båttyp. Vi kommer sedan att ta kontakt med Er.