På gång
 

Avfallshanteringplan
Kommunen har krävt in en enkät om avfallshantering i hamnen.
Enkäten är insänd.