På gång

 

Båtbottenfärg
Den som ämnar byta båt skall se till att skaffa ett intyg på att båten
INTE är behandlad med giftig båtbottenfärg.
Se även miljöplanen under rubriken "Regelverk".