På gång
 

Årsmöte
Årsmötet blir i kyrkans Hus onsdagen den 20 mars kl 1800.
Välkommen !

E-postadresser
För att förenkla framtida kontakter anmodas alla medlemmar
att sända in sina E-postadresser till Sven-Erik Åberg
sven-erik.aberg@telia.com

Arbetsdag
Genomförs lördagen den 16 mars kl 0900. Ett antal flytblock skall bytas.