På gång

Båtbottenfärg

Den som ämnar byta båt skall se till att skaffa ett intyg på att båten
INTE är behandlad med giftig båtbottenfärg.
Se även miljöplanen under rubriken "Regelverk".
 
Stölder
Båtklubben har råkat ut för fyra båtmotorstölder under andra halvan av oktober.
Styrelse kommer att vidta åtgärder för att kraftigt försvåra båt- och båtmotorstölder
från och med den här säsongen.