På gång

 

Båtbottenfärg
Den som ämnar byta båt skall se till att skaffa ett intyg på att båten
INTE är behandlad med giftig båtbottenfärg.
Se även miljöplanen under rubriken "Regelverk".

Båtupptagning
Upptagning kommer att ske lördagen den 1 oktober med
början kl 0900.