På gång
 

E-postadresser
För att förenkla framtida kontakter anmodas alla medlemmar
att sända in sina E-postadresser till Sven-Erik Åberg
sven-erik.aberg@telia.com

Båtiläggning ÄNDRING
Båtiläggning med kran genomförs lördagen den 25 maj med början kl 0900.