På gång
 

E-postadresser
För att förenkla framtida kontakter anmodas alla medlemmar
att sända in sina E-postadresser till Sven-Erik Åberg
sven-erik.aberg@telia.com

Arbetsdag
Genomförs lördagen den 27 april kl 0900. Ett antal flytblock skall bytas. Uppställningsplatsen skall städas.

Båtiläggning
Båtiläggning med kran genomförs lördagen den 18 maj med början kl 0900.