Styrelse

Styrelsen för båtklubben har följande sammansättning:

Ordförande                  Ingvar Ståhl                 tel 070-5321705
                                   
Sekreterare                 Johan Boström            tel 070-5251050
                                    
Kassör                         Sven-Erik Åberg          tel 0171-21457,070-3400492
                                  
Ledamot                      Olavi Lahti                    tel
                                   
Ledamot                      Sören Eriksson             tel
                                    
Suppleant                    Sven Aho                      tel