Styrelse

Styrelsen för båtklubben har följande sammansättning:

Ordförande                 Johan Boström            tel 079-3355847

Sekreterare                 Hans Hellqvist            tel 070-6589930

Kassör                         Sven-Erik Åberg        tel 0171-21457,070-3400492

Ledamot                      Olli Lahti                     tel 070-5568758

Ledamot                      Sören Eriksson           tel 070-5353982

Suppleant                    Sven Aho                    tel 076-0440756